opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne PROFMEDICAL w Katowicach

ul. Szarych Szeregów 46
40-750 Katowice
tel. 32 209 00 00

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Periodontologia
 • Stomatologia dziecięca
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Gastroenterologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Neurologopedia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Genetyka kliniczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Seksuologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Otorynolaryngologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Psychiatria
 • Urologia
 • Medycyna pracy
 • Pediatria
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Pracownia USG
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia RTG
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rentgenodiagnostyka
 • Scyntygrafia

Poradnia stomatologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja, Periodontologia, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia alergologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia masażu leczniczego
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia logopedyczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Neurologopedia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Genetyka kliniczna, Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna, Seksuologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia kardiologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Kardiologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia żywieniowa
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Choroby wewnętrzne, Endokrynologia, Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Urologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia andrologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Endokrynologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia endokrynologiczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Endokrynologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia medycyny pracy
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Pracownia RTG
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja, Periodontologia, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka, Scyntygrafia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Szarych Szeregów 46, 40-750 Katowice
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności