opiekamedyczna.info

23 Wojskowy Szpital Sanatorium

pl. Mariański 7/8
57-540 Lądek-Zdrój
tel. 74 811 72 00

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Reumatologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Angiologia
 • Fizjoterapia
 • Farmakologia kliniczna
 • Geriatria
Specjalność
 • Oddział rehabilitacyjny
 • Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Dział farmacji
 • Pracownia hydroterapii
 • Pracownia balneoterapii
 • Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Produkty lecznicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Oddział rehabilitacyjny
ul. Orla 4, 57-540 Lądek-Zdrój
Rehabilitacja medyczna, Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Balneologia i medycyna fizykalna, Reumatologia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
ul. Jadwigi 2, 57-540 Lądek-Zdrój
Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna, Angiologia, Balneologia i medycyna fizykalna, Reumatologia, Fizjoterapia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
pl. Marii C. Skłodowskiej 1, 57-540 Lądek-Zdrój
Rehabilitacja medyczna, Balneologia i medycyna fizykalna, Fizjoterapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne

Dział farmacji
ul. Orla 4, 57-540 Lądek-Zdrój
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Pracownia hydroterapii
pl. Marii C. Skłodowskiej 1, 57-540 Lądek-Zdrój
Rehabilitacja medyczna, Balneologia i medycyna fizykalna, Fizjoterapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne, Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia balneoterapii
pl. Marii C. Skłodowskiej 1, 57-540 Lądek-Zdrój
Balneologia i medycyna fizykalna, Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne, Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
ul. Orla 4, 57-540 Lądek-Zdrój
Rehabilitacja medyczna, Geriatria
Leczenie stacjonarne, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
ul. Jadwigi 2a, 57-540 Lądek-Zdrój
Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna, Angiologia, Balneologia i medycyna fizykalna, Reumatologia, Fizjoterapia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
ul. Orla 4, 57-540 Lądek-Zdrój
Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna, Angiologia, Balneologia i medycyna fizykalna, Reumatologia, Fizjoterapia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności