opiekamedyczna.info

Opieka medyczna w Polsce - przychodnie, szpitale i inne placówki zdrowia

Lokalizacja - woj.
Specjalizacja

23 Wojskowy Szpital Ambulatorium

pl. Mariański 7/8
57-540 Lądek-Zdrój
tel. 74 811 72 00

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Fizjoterapia
Specjalność
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Dział (pracownia) krioterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Leczenie stacjonarne

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Orla 4, 57-540 Lądek-Zdrój
Rehabilitacja medyczna, Balneologia i medycyna fizykalna, Fizjoterapia
Leczenie ambulatoryjne, Leczenie w domu pacjenta, Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Dział (pracownia) krioterapii
ul. Orla 4, 57-540 Lądek-Zdrój
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne, Rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności