opiekamedyczna.info

Klinika Krakowska - Przychodnia Specjalistyczna Filia Zachodnia

ul. Zachodnia 5/12A
30-350 Kraków
tel. 12 267 62 60

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna pracy
 • Diabetologia
 • Otorynolaryngologia
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Psychiatria
 • Choroby zakaźne
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Alergologia
 • Immunologia kliniczna
 • Endokrynologia
 • Hematologia
 • Kardiochirurgia
 • Hipertensjologia
 • Kardiologia
 • Angiologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Medycyna sportowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Psychologia kliniczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Seksuologia
 • Patomorfologia
 • Neurologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Reumatologia
 • Gastroenterologia
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia chorób tarczycy
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia wad serca
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
 • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia patologii ciąży
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia cytologiczna
 • Pracownia histopatologii
 • Pracownia akupresury i akupunktury
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia neurologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Szczepienia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna sportowa
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Cytologia
 • Histopatologia
 • USG
 • Endoskopia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia diabetologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Punkt szczepień
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szczepienia

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia dermatologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia okulistyczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków
Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków
Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo zachowawcze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków
Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia

Poradnia alergologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia immunologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tarczycy
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad serca
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Kardiochirurgia, Hipertensjologia, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Kardiologia, Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia pediatryczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia ginekologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna, Pielęgniarstwo położnicze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia patologii ciąży
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia nerwic
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Psychologia kliniczna, Psychiatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Pielęgniarstwo zachowawcze
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Pracownia cytologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Patomorfologia
Cytologia

Pracownia histopatologii
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Patomorfologia
Histopatologia

Pracownia akupresury i akupunktury
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Chirurgia ogólna, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neurologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia USG
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia reumatologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia logopedyczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia endoskopii
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Endoskopia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Zachodnia 5/12A, 30-350 Kraków-Podgórze
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia patologii ciąży, Poradnia pediatryczna, Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Poradnia psychologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia wad serca, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Pracownia akupresury i akupunktury, Pracownia cytologiczna, Pracownia endoskopii, Pracownia histopatologii, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień
Komentarze
Polityka Prywatności