opiekamedyczna.info

Opieka medyczna w Polsce - przychodnie, szpitale i inne placówki zdrowia

Lokalizacja - woj.
Specjalizacja

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - szpital

ul. Szpitalna 2.
08-530 Dęblin
tel. 26 151 85 12

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna ratunkowa
 • Chirurgia ogólna
 • Farmakologia kliniczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Otorynolaryngologia
Specjalność
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Izba przyjęć szpitala
 • Blok operacyjny
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia USG
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Badania laboratoryjne
 • Diagnostyka obrazowa
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Izba przyjęć szpitala
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Medycyna ratunkowa
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

Blok operacyjny
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
USG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Szpitalna 2., 08-530 Dęblin
Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności