opiekamedyczna.info

Alfamed

ul. Rejonowa 3A/6
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 05 85

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Urologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pediatria
 • Gastroenterologia
 • Chirurgia ogólna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Okulistyka
 • Psychiatria
 • Medycyna sportowa
 • Chirurgia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Rejonowa 3A/2, 17-100 Bielsk Podlaski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia alergologiczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia kardiologiczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Rejonowa 3A/5, 17-100 Bielsk Podlaski
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia dermatologiczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Rejonowa 3A/5, 17-100 Bielsk Podlaski
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Rejonowa 3A/2, 17-100 Bielsk Podlaski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia ginekologiczna
ul. Rejonowa 3A/5, 17-100 Bielsk Podlaski
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Rejonowa 3A/1, 17-100 Bielsk Podlaski
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Rejonowa 3A/6, 17-100 Bielsk Podlaski
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności