opiekamedyczna.info

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

ul. Jabłoniowa 20
80-175 Gdańsk
tel. 664 174 000

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurologopedia
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Reumatologia
 • Hematologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia żywieniowa
 • Pracownia USG
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia logopedyczna
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Neurologopedia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Choroby wewnętrzne, Pediatria, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Neurologia, Neurochirurgia, Pediatria, Kardiologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia endokrynologiczna
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia reumatologiczna
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia hematologiczna
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności