opiekamedyczna.info

Ambulatorium z Izbą Chorych

Żołnierza 42
73-110 Stargard
tel. 91 576 31 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Otorynolaryngologia
 • Choroby płuc
 • Psychiatria
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diabetologia
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Szczepienia
 • Usługi lecznicze

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Medycyna rodzinna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Pielęgniarstwo zachowawcze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia psychologiczna
Żołnierza 42, 73-110 Stargard
Psychiatria
Usługi lecznicze


Komentarze
Polityka Prywatności