opiekamedyczna.info

Centralne Laboratorium Szpitala

ul. Wielicka 265/.
30-663 Kraków
tel. 12 658 20 11

Dziedzina medyczna
 • Transfuzjologia kliniczna
 • Mikrobiologia lekarska
 • Genetyka kliniczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Immunologia kliniczna
 • Transplantologia kliniczna
 • Epidemiologia
Specjalność
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Badania laboratoryjne
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
 • Nadzór i kontrola sanitarna

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Transfuzjologia kliniczna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Mikrobiologia lekarska
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Genetyka kliniczna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Immunologia kliniczna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Transplantologia kliniczna
Badania laboratoryjne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Genetyka kliniczna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Mikrobiologia lekarska
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Epidemiologia
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Nadzór i kontrola sanitarna

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265/., 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Mikrobiologia lekarska
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Mikrobiologia lekarska
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Mikrobiologia lekarska
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Mikrobiologia lekarska
Badania laboratoryjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności