opiekamedyczna.info

Accessmedica CZR

Rybaki 5
11-034 Rybaki
tel. 533 722 272

Dziedzina medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Choroby wewnętrzne
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Dział (pracownia) balneoterapii
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Dział (pracownia) fizykoterapii
 • Dział (pracownia) masażu leczniczego
 • Dział (pracownia) krioterapii
 • Dział (pracownia) kinezyterapii
 • Dział (pracownia) hydroterapii
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Poradnia rehabilitacyjna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) balneoterapii
5, 11-034 Rybaki
Balneologia i medycyna fizykalna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
5, 11-034 Rybaki
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) fizykoterapii
5, 11-034 Rybaki
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) masażu leczniczego
5, 11-034 Rybaki
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) krioterapii
5, 11-034 Rybaki
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) kinezyterapii
5, 11-034 Rybaki
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) hydroterapii
5, 11-034 Rybaki
Balneologia i medycyna fizykalna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
5, 11-034 Rybaki
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) fizjoterapii
5, 11-034 Rybaki
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna
5, 11-034 Rybaki
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności