opiekamedyczna.info

105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

ul. Domańskiego 2
68-200 Żary
tel. 68 470 78 10

Dziedzina medyczna
 • Angiologia
 • Kardiologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Diabetologia
 • Gastroenterologia
 • Endokrynologia
 • Reumatologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Okulistyka
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychiatria
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Neurologia
 • Epidemiologia
Specjalność
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział wieloprofilowy zabiegowy
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział dermatologiczny
 • Oddział psychiatryczny (ogólny)
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział neurologiczny
 • Blok operacyjny
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Angiologia, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Szpitalny oddział ratunkowy
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna ratunkowa
Leczenie stacjonarne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Rehabilitacja medyczna, Kardiologia
Rehabilitacja dzienna

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Diabetologia, Gastroenterologia, Endokrynologia, Reumatologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział kardiologiczny
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział wieloprofilowy zabiegowy
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział otorynolaryngologiczny
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia, Chirurgia stomatologiczna, Okulistyka
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dermatologiczny
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Dermatologia i wenerologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział psychiatryczny (ogólny)
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Psychiatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział neurologiczny
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologia
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia, Chirurgia stomatologiczna, Okulistyka
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Domańskiego 2, 68-200 Żary
Epidemiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Domańskiego 2, 68-200 Żary


Komentarze
Polityka Prywatności