opiekamedyczna.info

Ambulatorium z Izbą Chorych

ul. Kłobucka 5
02-699 Warszawa
tel. 22 354 52 90

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Psychiatria
 • Gastroenterologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Choroby zakaźne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia ogólna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Pracownia RTG
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Izba chorych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Izba chorych
ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa
Choroby zakaźne, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Komentarze
Polityka Prywatności