opiekamedyczna.info

Cemed

ul. Nowogrodzka 124
18-400 Łomża
tel. 513 613 124

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Zdrowie publiczne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
Specjalność
 • Poradnia leczenia zespołu stopy cukrzycowej
 • Dział oświaty i promocji zdrowia
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia leczenia ran przewlekłych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne

Poradnia leczenia zespołu stopy cukrzycowej
ul. Nowogrodzka 124/Gab. nr 1, 18-400 Łomża
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Nowogrodzka 124/gab. nr 2, 18-400 Łomża
Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Nowogrodzka 124., 18-400 Łomża
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Nowogrodzka 124, 18-400 Łomża
Pielęgniarstwo zachowawcze, Choroby wewnętrzne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Nowogrodzka 124/gab. nr 1, 18-400 Łomża
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia ran przewlekłych
ul. Nowogrodzka 124/gab. nr 1, 18-400 Łomża
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Nowogrodzka 124, 18-400 Łomża
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia diabetologiczna
ul. Nowogrodzka 124/gab. nr 1, 18-400 Łomża
Diabetologia, Pielęgniarstwo diabetologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Nowogrodzka 124/gab. nr 1, 18-400 Łomża
Choroby wewnętrzne, Pielęgniarstwo zachowawcze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności