opiekamedyczna.info

Centrum Medycyny Rodzinnej

Os. Wojska Polskiego 111
62-065 Grodzisk Wielkopolski

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Medycyna rodzinna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Audiologia i foniatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia dziecięca
 • Alergologia
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Periodontologia
 • Chirurgia ogólna
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia logopedyczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Leczenie stomatologiczne
 • Badania kierowców

Poradnia diabetologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia wad postawy
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia audiologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Endokrynologia, Onkologia kliniczna, Dermatologia i wenerologia, Urologia, Otorynolaryngologia, Chirurgia dziecięca, Kardiologia, Chirurgia naczyniowa, Neurologia, Choroby wewnętrzne, Alergologia, Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia stomatologiczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Stomatologia dziecięca, Chirurgia stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Poradnia protetyki stomatologicznej
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Protetyka stomatologiczna

Poradnia ortodontyczna
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Periodontologia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Diabetologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
os. Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
Osiedle Wojska Polskiego 111, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Psychologia kliniczna
Badania kierowców, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności