opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Klasztorna 7
11-010 Barczewo
tel. 89 514 84 41 wew. 195

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Otorynolaryngologia
 • Psychiatria
 • Okulistyka
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gastroenterologia
 • Farmakologia kliniczna
Specjalność
 • Ambulatorium ogólne
 • Poradnia stomatologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Pracownia endoskopii
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Izba chorych
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Endoskopia
 • Produkty lecznicze
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Ambulatorium ogólne
ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Otorynolaryngologia, Psychiatria, Okulistyka
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia endoskopii
ul. Klasztorna 5, 11-010 Barczewo
Gastroenterologia
Endoskopia

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Izba chorych
ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
Leczenie ambulatoryjne

Ambulatorium ogólne
-, 11-311 Kikity
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności