opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne IKAR

ul. Szubińska 32
85-915 Bydgoszcz
tel. 52 373 22 00

Dziedzina medyczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zdrowie publiczne
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Psychiatria
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna pracy
 • Psychologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Endokrynologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Seksuologia
 • Kardiologia
 • Audiologia i foniatria
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Ortodoncja
 • Rehabilitacja medyczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurochirurgia
 • Diabetologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Medycyna sportowa
 • Fizjoterapia
 • Balneologia i medycyna fizykalna
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Pracownia RTG
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia densytometryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Pracownia hydroterapii
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Pracownia urodynamiczna
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia balneoterapii
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Pozostałe
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja dzienna
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna sportowa
 • Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz
Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Zdrowie publiczne, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne, Pozostałe

Poradnia neurologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Psychiatria, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja dzienna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Medycyna pracy, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Psychologia kliniczna
Medycyna pracy

Poradnia reumatologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia logopedyczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Audiologia i foniatria, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja dzienna

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostała opieka ambulatoryjna, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze, Wyjazdowa pomoc lekarska, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Pracownia densytometryczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Pracownia hydroterapii
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia dermatologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Neurologia, Otorynolaryngologia, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Dermatologia i wenerologia, Neurochirurgia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Zdrowie publiczne
Leczenie stomatologiczne

Punkt szczepień
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Choroby zakaźne, Zdrowie publiczne
Szczepienia, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Kardiologia, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostała opieka ambulatoryjna, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia medycyny sportowej
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Pracownia urodynamiczna
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia, Urologia
Diagnostyka obrazowa

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia fizjoterapii
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia masażu leczniczego
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia balneoterapii
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Balneologia i medycyna fizykalna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
ul. Szubińska 32, 85-915 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności