opiekamedyczna.info

Przychodnia

ul. Bankowa 5-7
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 645 20 00

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna sportowa
 • Psychiatria
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Kardiologia
 • Kardiochirurgia
 • Kardiologia dziecięca
 • Hipertensjologia
 • Reumatologia
 • Nefrologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Neurologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna pracy
 • Neuropatologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
 • Hematologia
 • Endokrynologia
 • Transplantologia kliniczna
 • Neurologopedia
 • Alergologia
 • Neurochirurgia
 • Choroby płuc
 • Angiologia
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia wad serca
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia transplantologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób naczyń
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Medycyna pracy

Poradnia diabetologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia preluksacyjna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Urologia, Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad serca
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Nefrologia, Medycyna sportowa, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia neurologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Neurologia, Neuropatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia transplantologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności