opiekamedyczna.info

Opieka medyczna w Polsce - przychodnie, szpitale i inne placówki zdrowia

Lokalizacja - woj.
Specjalizacja

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ

ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
tel. 26 141 70 01

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Kardiochirurgia
 • Neurochirurgia
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia onkologiczna
 • Farmakologia kliniczna
 • Epidemiologia
Specjalność
 • Blok operacyjny
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Dział higieny i epidemiologii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Produkty lecznicze
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Blok operacyjny
ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia ogólna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Kardiochirurgia, Neurochirurgia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna
Leczenie stacjonarne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Dział higieny i epidemiologii
ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
Epidemiologia
Zapobieganie chorobom zakaźnym, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego


Komentarze
Polityka Prywatności