opiekamedyczna.info

Art-Med Polska

ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4
85-022 Bydgoszcz
tel. 601 617 768

Dziedzina medyczna
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Choroby wewnętrzne
 • Geriatria
 • Chirurgia plastyczna
 • Psychologia kliniczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Okulistyka
 • Neurologia
Specjalność
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Zespół długoterminowej opieki domowej
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół długoterminowej opieki domowej
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia żywieniowa
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia okulistyczna
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Augusta Cieszkowskiego 5/4, 85-022 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności