opiekamedyczna.info

Centrum Zdrowia Araszkiewicz

ul. ks. Ignacego Skorupki 2
85-156 Bydgoszcz
tel. 52 340 53 92

Dziedzina medyczna
 • Psychologia kliniczna
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Audiologia i foniatria
 • Chirurgia ogólna
 • Geriatria
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Kardiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Otorynolaryngologia
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Zdrowie publiczne
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Seksuologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Endokrynologia
 • Fizjoterapia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Diabetologia
Specjalność
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia diabetologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia psychologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia psychogeriatryczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Psychiatria, Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Geriatria, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia żywieniowa
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Alergologia, Urologia, Dermatologia i wenerologia, Otorynolaryngologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia naczyniowa, Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Choroby wewnętrzne
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności