opiekamedyczna.info

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

ul. Szpitalna 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 477 55 01

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Fizjoterapia
 • Medycyna rodzinna
 • Alergologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Choroby płuc
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Diabetologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Urologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Geriatria
 • Kardiologia
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia onkologiczna
Specjalność
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Dział (pracownia) fizykoterapii
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia urologiczna
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia anestezjologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endoskopia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Tomografia komputerowa

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Poradnia rehabilitacyjna
pl. ks. Krzysztofa Kluka 4, 18-230 Ciechanowiec
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie w domu pacjenta

Dział (pracownia) fizykoterapii
pl. ks. Krzysztofa Kluka 4, 18-230 Ciechanowiec
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Polna 5B, 18-220 Czyżew
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Medycyna rodzinna, Alergologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Medycyna rodzinna, Medycyna ratunkowa
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Pracownia endoskopii
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Chirurgia ogólna
Endoskopia

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Polna 5B, 18-220 Czyżew
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia diabetologiczna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Dworska 40, 18-230 Ciechanowiec
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo pediatryczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Poradnia geriatryczna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia anestezjologiczna
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
pl. ks. Krzysztofa Kluka 4, 18-230 Ciechanowiec
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności