opiekamedyczna.info

ARTIMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Ignacego Paderewskiego 4 B
25-017 Kielce
tel. 604 449 334

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Medycyna rodzinna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diabetologia
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Urologia
 • Medycyna sportowa
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Hipertensjologia
 • Nefrologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Zdrowie publiczne
 • Alergologia
 • Fizjoterapia
 • Immunologia kliniczna
 • Pediatria
 • Kardiologia
 • Audiologia i foniatria
 • Medycyna pracy
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Neurologia
 • Neurochirurgia
Specjalność
 • Dział (pracownia) masażu leczniczego
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Dział (pracownia) kinezyterapii
 • Dział (pracownia) fizykoterapii
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Punkt szczepień
 • Pracownia USG
 • Poradnia diabetologiczna
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia ginekologiczna
 • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia immunologiczna
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia okulistyczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Szczepienia
 • USG
 • Endoskopia
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Pozostałe
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Rentgenodiagnostyka
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Rehabilitacja dzienna
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Oświata i promocja zdrowia

Dział (pracownia) masażu leczniczego
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia reumatologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) kinezyterapii
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) fizykoterapii
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Chirurgia ogólna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Zdrowie matki i dziecka

Punkt szczepień
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Pracownia USG
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Położnictwo i ginekologia, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia diabetologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Usługi pielęgnacyjne

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Ignacego Paderewskiego 4B, 25-017 Kielce
Medycyna rodzinna
Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Położnictwo i ginekologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Alergologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Ignacego Paderewskiego 4B, 25-017 Kielce
Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia immunologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Audiologia i foniatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia medycyny pracy
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia leczenia nerwic
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia psychologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób płuc
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia alergologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia neurologiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Ignacego Paderewskiego 4 B, 25-017 Kielce
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej, Zespół rehabilitacji domowej, Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Komentarze
Polityka Prywatności