opiekamedyczna.info

Grupa Medyczna Vertimed

ul. Ksawerego Bronikowskiego 55
02-796 Warszawa
tel. 22 405 63 75

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Medycyna rodzinna
 • Epidemiologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diabetologia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Seksuologia
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia pediatryczna
 • Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Pracownia USG
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Szczepienia
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Badania laboratoryjne
 • Rehabilitacja dzienna
 • USG
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Psychiatria, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Opieka nad osobami w starszym wieku

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Leczenie w domu pacjenta

Punkt szczepień
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Epidemiologia
Szczepienia, Zapobieganie chorobom zakaźnym

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia, Pozostałe usługi pomocnicze, Badania laboratoryjne

Poradnia pediatryczna
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Psychiatria, Psychologia kliniczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia
USG

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta, Opieka nad osobami w starszym wieku

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Audiologia i foniatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia leczenia nerwic
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia nerwic
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Psychiatria, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Psychiatria, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Seksuologia, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Ksawerego Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa
Psychologia kliniczna, Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności