opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne ESKULAP

ul. Cicha 41
85-650 Bydgoszcz
tel. 52 326 58 24

Dziedzina medyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia naczyniowa
 • Angiologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Geriatria
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Hipertensjologia
 • Nefrologia
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Psychologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Kardiochirurgia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna sportowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia wad serca
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań krwi
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Chirurgia naczyniowa, Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Hipertensjologia, Kardiologia, Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad serca
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Kardiologia, Chirurgia naczyniowa, Kardiochirurgia
USG

Pracownia USG
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Urologia, Angiologia, Chirurgia naczyniowa, Rehabilitacja medyczna, Kardiologia, Położnictwo i ginekologia, Medycyna sportowa
USG

Punkt pobrań krwi
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Chirurgia onkologiczna, Gastroenterologia, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Cicha 41, 85-650 Bydgoszcz
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności