opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
tel. 33 817 21 66

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Kardiologia
 • Reumatologia
 • Neurologia
Specjalność
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
 • Pracownia USG
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Rehabilitacja dzienna
 • USG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Rehabilitacja medyczna, Balneologia i medycyna fizykalna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Rehabilitacja medyczna
Oświata i promocja zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia reumatologiczna
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neurologiczna
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności