opiekamedyczna.info

Ambulatorium Z Izbą Chorych Zakładu Karnego nr 1 We Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
tel. 71 327 26 80

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Diabetologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Choroby zakaźne
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia ginekologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Izba chorych
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Inne
 • Leczenie stacjonarne
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia ginekologiczna
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław-Psie Pole
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław
Kardiologia
Inne

Izba chorych
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Pracownia fizjoterapii
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna

Poradnia stomatologiczna
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Chirurgia stomatologiczna, Periodontologia, Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław-Psie Pole
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Kleczkowska 35/.., 50-211 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Kleczkowska 35/.., 50-211 Wrocław
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Kleczkowska 35/.., 50-211 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Kleczkowska 35/.., 50-211 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Kleczkowska 35/.., 50-211 Wrocław
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Kleczkowska 35/.., 50-211 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Kleczkowska 35/.., 50-211 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Kleczkowska 35/.., 50-211 Wrocław
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Kleczkowska 35/.., 50-211 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności