opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Fundamenti

ul. ks. Ignacego Skorupki 37A
05-091 Ząbki
tel. 507 726 919

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Pediatria
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Diabetologia
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Nefrologia
 • Gastroenterologia
 • Neurochirurgia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna sportowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Hipertensjologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Choroby płuc
 • Alergologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Medycyna ratunkowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Neurologia
 • Endokrynologia
 • Geriatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy dla dzieci
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Zdrowie środowiskowe
 • Pozostałe
 • Badania laboratoryjne
 • Szczepienia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia andrologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia medycyny sportowej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia masażu leczniczego
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Pediatria, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pielęgniarstwo ginekologiczne, Choroby wewnętrzne
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Pielęgniarstwo zachowawcze
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Pielęgniarstwo zachowawcze
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska

ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo położnicze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Zdrowie środowiskowe

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Pediatria, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia dermatologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia neurologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 37A, 05-091 Ząbki
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia andrologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia medycyny sportowej dla dzieci, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy dla dzieci, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności