opiekamedyczna.info

Centru Medyczne L4med

ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A
50-436 Wrocław
tel. 71 337 26 60

Dziedzina medyczna
 • Reumatologia
 • Medycyna pracy
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Kardiologia
 • Hematologia
 • Alergologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Choroby płuc
 • Psychologia kliniczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby wewnętrzne
Specjalność
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia psychologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia USG
 • Pracownia badań słuchu
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chorób wewnętrznych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Inne
 • Badania laboratoryjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • USG
 • Szczepienia

Poradnia reumatologiczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia okulistyczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia neurologiczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy, Badania kierowców

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Medycyna pracy, Alergologia, Choroby płuc
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Hematologia, Diagnostyka laboratoryjna, Reumatologia, Położnictwo i ginekologia, Choroby wewnętrzne, Urologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia
Badania laboratoryjne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Reumatologia, Kardiologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Neurologia
Inne

Pracownia badań słuchu
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Medycyna pracy, Otorynolaryngologia
Inne

Punkt szczepień
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Choroby wewnętrzne, Położnictwo i ginekologia
Szczepienia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Waleriana Łukasińskiego 12/14/1A, 50-436 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności