opiekamedyczna.info

Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Koszalinie

ul. Młyńska 71
75-950 Koszalin
tel. 94 318 22 65

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychiatria
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia okulistyczna
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności