opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Świnoujściu

ul. Mieszka i 7
72-600 Świnoujście
tel. 91 326 73 45

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Okulistyka
 • Diabetologia
 • Choroby płuc
 • Alergologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Onkologia kliniczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Chirurgia dziecięca
 • Farmakologia kliniczna
Specjalność
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
 • Pracownia endoskopii
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Szkoła rodzenia
 • Pracownia USG
 • Bank krwi
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Diagnostyka obrazowa
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Badania laboratoryjne
 • Pozostałe
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Inne
 • Produkty lecznicze

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Poradnia chirurgii ogólnej
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji neurologicznej
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Pracownia endoskopii
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Mieszka I 4, 72-600 Świnoujście
Anestezjologia i intensywna terapia
Badania laboratoryjne

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Anestezjologia i intensywna terapia
Pozostałe

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Pozostałe

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Niepodległości 10a, 72-500 Międzyzdroje
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niepodległości 10a, 72-500 Międzyzdroje
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Kardiologia, Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Położnictwo i ginekologia
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Bank krwi
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Kardiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna
Inne

Poradnia laktacyjna
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze


Komentarze
Polityka Prywatności