opiekamedyczna.info

ARTEMED Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Zygmunta Krasińskiego 29
50-450 Wrocław
tel. 511 188 888

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Fizjoterapia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Urologia
 • Reumatologia
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Neurochirurgia
 • Położnictwo i ginekologia
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia USG
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia RTG
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Usługi rehabilitacyjne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
USG

Pracownia fizjoterapii
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Fizjoterapia
Usługi rehabilitacyjne

Pracownia RTG
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia kardiologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności