opiekamedyczna.info

Centermed Bocheńskiego

ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A
40-859 Katowice
tel. 32 254 57 37

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zdrowie publiczne
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Urologia
 • Diabetologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Medycyna pracy
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia dermatologiczna
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia preluksacyjna
 • Pracownia akupresury i akupunktury
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
 • Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia fizjoterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia badań słuchu
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Położnictwo i ginekologia, Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Szczepienia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia dermatologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia RTG
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia promocji zdrowia
ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Feliksa Bocheńskiego 38a, 40-859 Katowice
Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38a, 40-859 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia akupresury i akupunktury
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia kardiologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Kardiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Endokrynologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Urologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia diabetologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia reumatologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
ul. Feliksa Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Pracownia fizjoterapii
ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności