opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Prosta

ul. Prosta 36
00-838 Warszawa
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Epidemiologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby płuc
 • Pediatria
 • Endokrynologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia
 • Hematologia
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 • Gastroenterologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
Specjalność
 • Punkt szczepień
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia urologiczna
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Pracownia USG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Szczepienia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Inne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG

Punkt szczepień
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia okulistyczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Choroby płuc
Inne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia endokrynologiczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo internistyczne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia neurologiczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Medycyna rodzinna, Pediatria, Epidemiologia
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia pediatryczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Prosta 36, 00-838 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG


Komentarze
Polityka Prywatności