opiekamedyczna.info

Opieka medyczna w Polsce - przychodnie, szpitale i inne placówki zdrowia

Lokalizacja - woj.
powiat
miejscowość
Specjalizacja

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie

ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
tel. 13 430 82 80

Dziedzina medyczna
 • Kardiologia
 • Angiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Farmakologia kliniczna
Specjalność
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Oddział kardiologiczny
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Izba przyjęć szpitala
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Pracownia hemodynamiki
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Dział farmacji
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Inne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Angiografia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Produkty lecznicze

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Kardiologia, Angiologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział kardiologiczny
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Kardiologia, Angiologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Kardiologia, Angiologia, Choroby wewnętrzne
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Kardiologia, Angiologia, Choroby wewnętrzne
Inne

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Kardiologia, Angiologia, Choroby wewnętrzne, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Angiografia, Inne

Izba przyjęć szpitala
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Kardiologia, Angiologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia elektrofizjologii
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Kardiologia, Angiologia, Choroby wewnętrzne, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Inne

Pracownia hemodynamiki
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Kardiologia, Angiologia, Choroby wewnętrzne, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Angiografia, Inne

Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Kardiologia, Angiologia, Choroby wewnętrzne, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Angiografia, Inne

Dział farmacji
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze


Komentarze
Polityka Prywatności