opiekamedyczna.info

Centrum Dializa - Szpital Opatów

ul. Szpitalna 4
27-500 Opatów
tel. 15 867 04 00

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Kardiologia dziecięca
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Choroby płuc
 • Geriatria
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Endokrynologia
 • Neonatologia
 • Gastroenterologia
 • Farmakologia kliniczna
Specjalność
 • Oddział pediatryczny
 • Izba przyjęć szpitala
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Blok operacyjny
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Produkty lecznicze

Oddział pediatryczny
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Pediatria, Kardiologia dziecięca
Leczenie stacjonarne

Izba przyjęć szpitala
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Pediatria, Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Choroby płuc, Geriatria, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Leczenie stacjonarne, Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział neonatologiczny
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Neonatologia
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Chirurgia ogólna, Położnictwo i ginekologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze, Produkty lecznicze


Komentarze
Polityka Prywatności