opiekamedyczna.info

Ambulatoryjne Centrum Specjalistyczne

ul. Adama Bochenka 12
30-693 Kraków
tel. 12 629 88 00

Dziedzina medyczna
 • Urologia
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Otorynolaryngologia
 • Choroby płuc
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Pediatria
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia dziecięca
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Medycyna sportowa
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Okulistyka
 • Nefrologia
 • Diabetologia
 • Reumatologia
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Angiologia
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 • Medycyna rodzinna
 • Epidemiologia
 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Pracownia urodynamiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia wad serca
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Inne
 • USG
 • Badania laboratoryjne

Poradnia urologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia urodynamiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Położnictwo i ginekologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Neurochirurgia, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Pediatria, Urologia, Urologia dziecięca, Alergologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Choroby płuc, Endokrynologia, Geriatria, Hematologia, Medycyna sportowa, Chirurgia klatki piersiowej, Okulistyka, Nefrologia, Diabetologia, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Neurochirurgia, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Pediatria, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Urologia dziecięca, Alergologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Choroby płuc, Endokrynologia, Geriatria, Hematologia, Medycyna sportowa, Okulistyka, Nefrologia, Diabetologia, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Okulistyka, Hematologia, Choroby płuc, Endokrynologia, Reumatologia, Kardiologia, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Alergologia, Geriatria, Pediatria, Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Chirurgia ogólna, Chirurgia klatki piersiowej, Otorynolaryngologia, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Adama Bochenka 10/1, 30-693 Kraków
Kardiologia, Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
ul. Adama Bochenka 10/1, 30-693 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Adama Bochenka 10/1, 30-693 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Adama Bochenka 10/1, 30-693 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 10/1, 30-693 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Neurochirurgia, Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Epidemiologia
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii klatki piersiowej
ul. Adama Bochenka 12., 30-693 Kraków
Chirurgia klatki piersiowej
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad serca
ul. Adama Bochenka 10/1, 30-693 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Adama Bochenka 10/1, 30-693 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
ul. Adama Bochenka 10/1, 30-693 Kraków
Kardiologia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Onkologia kliniczna, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Chirurgia ogólna, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Kardiologia
Inne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia dermatologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności