opiekamedyczna.info

Akamedik Kraków

ul. Armii Krajowej 5
30-150 Kraków
tel. 801 462 988

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Kardiochirurgia
 • Onkologia kliniczna
 • Alergologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Hematologia
 • Nefrologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Kardiologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Protetyka stomatologiczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Gastroenterologia
 • Neurologia dziecięca
 • Medycyna sportowa
 • Choroby zakaźne
 • Geriatria
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Neurologopedia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Neurochirurgia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pediatria
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Epidemiologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Dział (pracownia) masażu leczniczego
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Pracownia USG
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Punkt szczepień
 • Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Oddział dzienny psychogeriatryczny
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia psychologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia logopedyczna
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • USG
 • Inne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Endoskopia
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Rehabilitacja dzienna
 • Szczepienia
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna szkolna
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Okulary i pozostałe produkty optyczne
 • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) masażu leczniczego
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia medycyny pracy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia preluksacyjna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Neurologia
Inne

Poradnia okulistyczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca, Protetyka stomatologiczna, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stomatologiczne, Rentgenodiagnostyka

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia USG
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Kardiologia
USG

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Psychiatria, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Szkoła rodzenia
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Jana Pawła II 84, 31-571 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Jana Pawła II 84, 31-571 Kraków
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Jana Pawła II 84, 31-571 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
al. Jana Pawła II 84, 31-150 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Rakowicka 16, 31-551 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Rakowicka 16, 31-511 Kraków
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Rakowicka 16, 31-511 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Rakowicka 16, 31-511 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Rakowicka 16, 31-511 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Podchorążych 2, 30-048 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Podchorążych 2, 30-048 Kraków
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Podchorążych 2, 30-048 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Podchorążych 2, 30-048 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia stomatologiczna
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Pracownia endoskopii
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Gastroenterologia
Endoskopia

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Neurologia, Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Adama Bochenka 10, 30-693 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Adama Bochenka 10, 30-693 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 10, 30-693 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Adama Bochenka 10, 30-693 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Geriatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia dermatologiczna
al. Jana Pawła II 84, 31-571 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Jana Pawła II 84, 31-571 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia leczenia nerwic
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny psychogeriatryczny
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Geriatria, Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Kardiochirurgia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Rakowicka 16, 31-511 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Rakowicka 16, 31-511 Kraków
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia promocji zdrowia
ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia promocji zdrowia
Aleja Jana Pawła II 84, 31-571 Kraków
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia psychologiczna
ul. Rakowicka 16, 31-551 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Rakowicka 16, 31-511 Kraków
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Warszawska 24, 30-155 Kraków
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Choroby wewnętrzne, Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Medycyna szkolna

Poradnia logopedyczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Neurologopedia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Medycyna pracy, Neurologia, Okulistyka, Onkologia kliniczna, Otorynolaryngologia, Alergologia, Choroby płuc, Hematologia, Nefrologia, Reumatologia, Urologia, Rehabilitacja medyczna, Gastroenterologia, Diabetologia, Endokrynologia, Neurologopedia, Geriatria, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby wewnętrzne
Medycyna pracy, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia geriatryczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Położnictwo i ginekologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Chirurgia ogólna, Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Chirurgia dziecięca, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia naczyniowa, Dermatologia i wenerologia, Neurochirurgia, Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Wyjazdowa pomoc lekarska, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków
Położnictwo i ginekologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Adama Bochenka 10, 30-693 Kraków
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Okulistyka
Okulary i pozostałe produkty optyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Szczepienia

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Hematologia, Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Alergologia, Dermatologia i wenerologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Kardiochirurgia, Neurologia, Onkologia i hematologia dziecięca, Okulistyka
Pozostała opieka ambulatoryjna

Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Geriatria
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Okulistyka
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Jana Pawła II 84, 31-571 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Rakowicka 16, 31-551 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Medycyna rodzinna, Epidemiologia, Choroby wewnętrzne, Psychiatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Poradnia pediatryczna
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Pediatria, Epidemiologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Pediatria, Diagnostyka laboratoryjna, Kardiochirurgia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Epidemiologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze


Specjalizacja: Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), Oddział dzienny psychogeriatryczny, Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia geriatryczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci, Szkoła rodzenia, Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Komentarze
Polityka Prywatności