opiekamedyczna.info

Akamedik Wrocław

ul. Parkowa 46
51-616 Wrocław
tel. 801 462 988

Dziedzina medyczna
 • Gastroenterologia
 • Medycyna rodzinna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna sądowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Medycyna pracy
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Epidemiologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Choroby zakaźne
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Urologia
 • Alergologia
 • Pediatria
 • Psychiatria
 • Choroby płuc
 • Diabetologia
 • Reumatologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt szczepień
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Szczepienia
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Medycyna rodzinna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Choroby wewnętrzne, Medycyna sądowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia medycyny pracy
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia okulistyczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Położnictwo i ginekologia
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia promocji zdrowia
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia promocji zdrowia
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt szczepień
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia kardiologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia okulistyczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca, Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia psychologiczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50-946 Wrocław
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności