opiekamedyczna.info

Neutrum Lekarze

al. Jana Pawła II 4 I/1
80-462 Gdańsk
tel. 513 630 363

Dziedzina medyczna
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychologia kliniczna
 • Seksuologia
 • Choroby zakaźne
 • Pediatria
 • Choroby wewnętrzne
Specjalność
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Badania laboratoryjne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia neurologiczna
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Psychologia kliniczna
Oświata i promocja zdrowia

Punkt pobrań materiałów do badań
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Choroby zakaźne
Szczepienia, Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Badania laboratoryjne

Poradnia pediatryczna
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Jana Pawła II 4 I/1, 80-462 Gdańsk
Wyjazdowa pomoc lekarska, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, Szczepienia, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności