opiekamedyczna.info

ARS MEDICAL Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
tel. 67 212 53 90

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna paliatywna
 • Transfuzjologia kliniczna
 • Farmakologia kliniczna
 • Kardiochirurgia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia plastyczna
 • Ginekologia onkologiczna
 • Hematologia
 • Transplantologia kliniczna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Kardiologia
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Medycyna ratunkowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Seksuologia
Specjalność
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział onkologiczny
 • Oddział leczenia jednego dnia
 • Izba przyjęć szpitala
 • Bank krwi
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Bank tkanek i komórek
 • Oddział medycyny paliatywnej
 • Oddział hematologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Blok operacyjny
 • Oddział kardiochirurgiczny
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział chirurgii naczyniowej
 • Oddział rehabilitacji kardiologicznej
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział urologiczny
 • Oddział rehabilitacyjny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Rehabilitacja dzienna

Oddział chorób wewnętrznych
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział onkologiczny
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział leczenia jednego dnia
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia onkologiczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Izba przyjęć szpitala
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Onkologia kliniczna, Rehabilitacja medyczna, Medycyna paliatywna
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Bank krwi
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Transfuzjologia kliniczna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Apteka szpitalna albo zakładowa
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Bank tkanek i komórek
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Kardiochirurgia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Ginekologia onkologiczna, Hematologia, Transfuzjologia kliniczna, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział medycyny paliatywnej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Medycyna paliatywna
Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Oddział hematologiczny
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Onkologia kliniczna, Hematologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Kardiochirurgia, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Blok operacyjny
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia plastyczna, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia ogólna, Kardiochirurgia, Medycyna ratunkowa, Onkologia kliniczna, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna, Ginekologia onkologiczna, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział kardiochirurgiczny
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Kardiochirurgia, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział kardiologiczny
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział chirurgii naczyniowej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział rehabilitacji kardiologicznej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Kardiochirurgia, Rehabilitacja medyczna, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja dzienna

Oddział chirurgiczny ogólny
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział urologiczny
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Urologia, Seksuologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział rehabilitacyjny
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna


Komentarze
Polityka Prywatności