opiekamedyczna.info

ARS MEDICAL Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
tel. 67 212 53 90

Dziedzina medyczna
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia naczyniowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychiatria
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Diabetologia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Onkologia kliniczna
 • Urologia
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna paliatywna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Medycyna transportu
 • Endokrynologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Okulistyka
 • Chirurgia onkologiczna
 • Epidemiologia
 • Medycyna sportowa
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Nefrologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Hematologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Fizjoterapia
 • Mikrobiologia lekarska
 • Audiologia i foniatria
 • Kardiochirurgia
 • Neurochirurgia
 • Seksuologia
 • Alergologia
Specjalność
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chemioterapii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
 • Poradnia medycyny paliatywnej
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia RTG
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Pracownia mammografii
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Pracownia USG
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia transplantologiczna
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Pracownia hemodynamiki
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Endoskopia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Inne
 • Pozostałe
 • Szczepienia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Badania laboratoryjne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • USG
 • Leczenie ambulatoryjne

Pracownia endoskopii
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Gastroenterologia
Endoskopia

Poradnia kardiologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chemioterapii
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Kardiologia
Inne

Poradnia urologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny paliatywnej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Medycyna paliatywna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ręki
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Medycyna transportu
Pozostałe

Poradnia leczenia niepłodności
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia onkologiczna, Diabetologia, Epidemiologia, Kardiologia, Medycyna sportowa, Reumatologia, Chirurgia ogólna, Choroby zakaźne, Neurologia, Onkologia kliniczna, Otorynolaryngologia, Rehabilitacja medyczna, Chirurgia naczyniowa, Choroby płuc, Endokrynologia, Gastroenterologia, Medycyna paliatywna, Nefrologia, Medycyna rodzinna, Anestezjologia i intensywna terapia, Hematologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia RTG
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Poradnia kardiochirurgiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Onkologia kliniczna, Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia mammografii
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia fizjoterapii
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia tomografii komputerowej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Poradnia rehabilitacyjna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia nefrologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia rezonansu magnetycznego
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Mikrobiologia lekarska
Badania laboratoryjne

Poradnia chirurgii onkologicznej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia logopedyczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia transplantologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia elektrofizjologii
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne, Kardiochirurgia, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia radiologii zabiegowej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia hemodynamiki
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Kardiochirurgia, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Kardiochirurgia, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia andrologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Urologia, Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Neurologia, Neurochirurgia, Anestezjologia i intensywna terapia
Inne

Poradnia alergologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia andrologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia proktologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia transplantologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, Pracownia elektrofizjologii, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia hemodynamiki, Pracownia mammografii, Pracownia radiologii zabiegowej, Pracownia rezonansu magnetycznego, Pracownia RTG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia urządzeń wszczepialnych serca, Pracownia USG, Punkt szczepień, Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Komentarze
Polityka Prywatności