opiekamedyczna.info

Mediqpol Katowice Centrum Terapii Chorób Przewlekłych

ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice
tel. 517 725 745

Dziedzina medyczna
 • Onkologia kliniczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Chirurgia ogólna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Fizjoterapia
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Seksuologia
 • Psychologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Poradnia onkologiczna
 • Dział żywności, żywienia i przedmiotów użytku
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia leczenia zespołu stopy cukrzycowej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chorób tarczycy
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia radioterapii
 • Poradnia żywieniowa
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia ziołolecznictwa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe wyroby
 • Szczepienia
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Inne

Poradnia onkologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział żywności, żywienia i przedmiotów użytku
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostałe wyroby

Punkt szczepień
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zespołu stopy cukrzycowej
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tarczycy
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizykoterapii
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia pediatryczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia nerwic
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia radioterapii
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Pracownia ziołolecznictwa
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności