opiekamedyczna.info

A&D ZAMMED Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Sp.j.

ul. Słowackiego 115
42-300 Myszków
tel. 34 344 60 30

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Chirurgia ogólna
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Specjalność
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia medycyny pracy
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia wad postawy
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rehabilitacja dzienna
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia fizjoterapii
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia medycyny pracy
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia neurologiczna
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Słowackiego 115, 42-300 Myszków
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta


Komentarze
Polityka Prywatności