opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. 22 343 44 50

Dziedzina medyczna
 • Kardiologia
 • Hipertensjologia
 • Genetyka kliniczna
 • Neurologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Kardiochirurgia
 • Transplantologia kliniczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Angiologia
 • Choroby wewnętrzne
Specjalność
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
 • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
 • Poradnia transplantologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Inne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia, Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Genetyka kliniczna, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia antynikotynowa
ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia kardiologiczna
ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Neurologia, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stacjonarne, Leczenie stomatologiczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiochirurgia, Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Rehabilitacja medyczna, Kardiologia, Kardiochirurgia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Angiologia, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Neurologia, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Leczenie stacjonarne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia
Inne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia, Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia transplantologiczna
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Kardiologia, Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności