opiekamedyczna.info

ADAMED Przychodnia

Gołdap 27 A
19-500 Gołdap
tel. 87 615 66 37

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Zdrowie publiczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna szkolna
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Szczepienia
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Zdrowie środowiskowe
 • Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
27 A, 19-500 Gołdap, Grabowo
Medycyna rodzinna, Zdrowie publiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
27 A, 19-500 Gołdap, Grabowo
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
27 A, 19-500 Gołdap, Grabowo
Medycyna rodzinna
Zapobieganie chorobom zakaźnym, Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
27 A, 19-500 Gołdap, Grabowo
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Zdrowie środowiskowe

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
27 A, 19-500 Gołdap, Grabowo
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe usługi pomocnicze, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
27 A, 19-500 Gołdap, Grabowo
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Pozostałe usługi pomocnicze, Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia stomatologiczna
27 A, 19-500 Gołdap, Grabowo
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca, Chirurgia stomatologiczna, Periodontologia, Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-500 Gołdap
Stomatologia dziecięca, Zdrowie publiczne
Leczenie stomatologiczne, Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności