opiekamedyczna.info

Ars Medica

ul. Stanisława Staszica 1
62-500 Konin
tel. 502 672 777

Dziedzina medyczna
 • Fizjoterapia
 • Neurologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Audiologia i foniatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna sportowa
 • Pediatria
Specjalność
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia RTG
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Ambulatorium ogólne
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Medycyna sportowa

Pracownia fizjoterapii
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia neurologiczna
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Ambulatorium ogólne
ul. Stanisława Staszica 1, 62-500 Konin
Pediatria, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności