opiekamedyczna.info

Abdomed

ul. Wacława Gąsiorowskiego 38
51-142 Wrocław
tel. 71 707 13 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Medycyna transportu
Specjalność
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wacława Gąsiorowskiego 38, 51-142 Wrocław
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wacława Gąsiorowskiego 38, 51-142 Wrocław
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Pediatria
Wyjazdowa pomoc lekarska

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wacława Gąsiorowskiego 38, 51-142 Wrocław
Pielęgniarstwo internistyczne
Usługi pielęgnacyjne

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Wacława Gąsiorowskiego 38, 51-142 Wrocław
Medycyna transportu
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności