opiekamedyczna.info

ABDOMED Całodobowa Pomoc Medyczna

ul. Wacława Gąsiorowskiego 38
51-142 Wrocław
tel. 71 889 05 55

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna transportu
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo internistyczne
Specjalność
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia chorób wewnętrznych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Usługi lecznicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wacława Gąsiorowskiego 38, 51-142 Wrocław
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Wyjazdowa pomoc lekarska

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Wacława Gąsiorowskiego 38, 51-142 Wrocław
Medycyna transportu
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Wacława Gąsiorowskiego 38, 51-142 Wrocław
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Pediatria
Usługi lecznicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wacława Gąsiorowskiego 38, 51-142 Wrocław
Pielęgniarstwo internistyczne
Usługi lecznicze


Komentarze
Polityka Prywatności