opiekamedyczna.info

Cinis - Med

ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa
tel. 515 777 300

Dziedzina medyczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Medycyna morska i tropikalna
 • Seksuologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 • Ginekologia onkologiczna
 • Diabetologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Reumatologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Hematologia
 • Onkologia kliniczna
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Nefrologia
 • Nefrologia dziecięca
 • Chirurgia naczyniowa
 • Medycyna pracy
 • Medycyna sportowa
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Perinatologia
 • Pediatria
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Choroby płuc dzieci
 • Dermatologia i wenerologia
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia
 • Endokrynologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Chirurgia plastyczna
 • Kardiologia
 • Hipertensjologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Pracownia RTG dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Pracownia USG dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia onkologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia leczenia bólu dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Szczepienia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Medycyna sportowa

Poradnia stomatologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Ortodoncja, Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Medycyna morska i tropikalna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Medycyna morska i tropikalna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt szczepień
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szczepienia

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szczepienia

Pracownia RTG dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Pielęgniarstwo nefrologiczne, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo onkologiczne, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo ginekologiczne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Pielęgniarstwo nefrologiczne, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, Pielęgniarstwo onkologiczne, Pielęgniarstwo neurologiczne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia RTG
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia USG dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Nefrologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia medycyny sportowej
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Stomatologia dziecięca, Ortodoncja, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Perinatologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia pediatryczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Choroby płuc dzieci
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Kardiologia, Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia bólu dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia medycyny sportowej dla dzieci, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia onkologiczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Pracownia RTG, Pracownia RTG dla dzieci, Pracownia USG, Pracownia USG dla dzieci, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci
Dziedzina medyczna: Alergologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia plastyczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby płuc, Choroby płuc dzieci, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca, Ginekologia onkologiczna, Hematologia, Hipertensjologia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna morska i tropikalna, Medycyna pracy, Medycyna sportowa, Nefrologia, Nefrologia dziecięca, Neurologia, Neurologia dziecięca, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortodoncja, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Pediatria, Perinatologia, Periodontologia, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Pielęgniarstwo ginekologiczne, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Pielęgniarstwo nefrologiczne, Pielęgniarstwo neurologiczne, Pielęgniarstwo onkologiczne, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo zachowawcze, Położnictwo i ginekologia, Protetyka stomatologiczna, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Reumatologia, Seksuologia, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Urologia, Urologia dziecięca
Komentarze
Polityka Prywatności