opiekamedyczna.info

Ce - Ce Med

ul. Sułkowicka 2/4
00-746 Warszawa
tel. 22 828 04 04

Dziedzina medyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Endokrynologia
 • Zdrowie publiczne
 • Chirurgia plastyczna
Specjalność
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia rehabilitacyjna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia dermatologiczna
ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa
Zdrowie publiczne
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa
Dermatologia i wenerologia, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności